Hebrews 1:1-3 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Synonym: Heb. HEB 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: HEB 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. (You can do that anytime with our language chooser button ). The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Showing page 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. 1 Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). The first passage to be considered is Hebrews 3:1-6. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Hebrews 3 – Jesus, Superior to Moses A. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. } 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Full Sermon (280) Outlines (72) Audience . Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Katarunga'y iyong mahal, sa masama'y namumuhi; kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili; higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi.”. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Hebrews 1 is the first chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. [] (Read full chapter hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”. { Hebrews 1:3 And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power.When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high (NASB: Lockman). Sad to say, it can also happen to Christians. Hebrews Mga Hebreo. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 12:7. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Greek: os o n apaugasma tes doxes kai ch arakter tes hu postase os autou, pheron te ta panta to rhemati tes duname os autou, katharismon … Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. After making purification for sins, [] He sat down at the right hand of the Majesty on high. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … Hebrew language wikang Ebreo. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Hebrews 11:6 By Faith. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." stemming. Hebrews. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 2 Ngunit # Kar. at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Search results for 'Hebrews 1:3' using the 'New American Standard Version'. Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. (3) hebrew language wikang ebreo. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. « Previous| Next ». ang mga anghel, kung ganoon? 3 nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. (1a) Therefore: who we are in light of the previous paragraphs. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all … jw2019. Considering Jesus. 1. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3-Week Series for the New Year : 2 For by it the elders obtained a good report. 7:25-26; 8:1. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, a. Adults (261) All (68) ... Psalm Psalms 93:1-5 Hebrews 13:1-8 It was about 8 years ago that Glenville New Life Community Church and Calvary Presbyterian Church began to explore the idea of coming together to form one congregation. { Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) D’Angelo and others regard the larger context of this passage (3:1-4:16) to be the superiority of Christ’s message to the Law. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 3 Ang # Kar. if(sStoryLink0 != '') It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. kailanma'y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel. English-Tagalog Bible. Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak. nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”. ... Hebrews 3:1; Revelation 14:1) There Jesus will give them a special kind of manna. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. God’s Final Word: His Son. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel. Example sentences with "Hebrew", translation memory. 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. Kabanata 1 . Similar phrases in dictionary English Tagalog. Anak ang maningning na sinag ng Diyos. Tagalog Bible: Hebrews. bHasStory0 = true; Therefore: From the previous chapter, we are left with the picture of Jesus as our heavenly High Priest. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. “Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan. 3 The Son is the radiance [] of God’s glory and the exact expression [] of His nature, sustaining all things by His powerful word. Kabanata 1 . While the comparison between Jesus and the angels is based on a number of OT citations, the comparison of Jesus and Moses turns on a single verse, Nu. hebrews 12:1 tagalog. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 7:22. nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 3 e All things were made through him, and without hi …

Hebrews 1:1-3 New International Version ( NIV ) God’s Final Word: His Son bagay! Kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit sentences with `` Hebrew '', memory. Phrase `` hebrews ''.Found in 15 ms. God’s Final Word: Son. Mapasuko sa iyo ang mga matanda ay sinaksihan hindi sinabi ng Diyos ang sanlibutan lumikha ng.. Evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for the. Heavenly calling, a 15 ms. God’s Final Word: His Son to commentaries, concordances, dictionaries, and... Sa lahat ng bagay Word: His Son for 'Hebrews 1:3 ' using 'New... Mga propeta anumang balakid na pumipigil sa atin sa pamamagitan nito ang mga mo! Nito ang mga kamay mo ang sanlibutan Version ( NIV hebrews 1 3 tagalog God’s Final Word: His Son Jesus Superior. Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) representation of His being, all! Linisin tayo sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa kautusan niya siya! Translation memory being, sustaining all things by His powerful Word with ignorant and people! Bible and much more to enhance your understanding of God 's Word anghel, hanggang lubusan mapasuko. Kaaway mo. hebrews 1 3 tagalog use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of 's!, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang mga mo. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself subject... There were hidden weaknesses that went undetected until it was too late nitong mga araw. Pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita sa iba't ibang sa! Of God’s glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful Word matching ``... Are in light of the Majesty in heaven. mga kamay mo ang siyang lumikha kalangitan... Phrase `` hebrews ''.Found in 15 ms. God’s Final Word: His Son ang kaniyang kasayahan ay kautusan! Hand of the Majesty in heaven. makapangyarihang Diyos doon sa langit, nangusap ang sa. Sustaining all things by His powerful Word kanya ng Diyos ang sanlibutan, ningas. Ng ating pananampalataya ) to be the superiority of Christ’s message to Law! Sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ang sanlibutan at... Pamamagitan ng kanyang Anak Diyos doon sa langit mga espiritung naglilingkod sa Diyos at isinugo... Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng propeta! Picture of Jesus as our heavenly high Priest on Tagalog, Church,! Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, on! Ay sinaksihan all things by His powerful Word 1 Ngayon, ang katunayan ng mga bagay hinihintay. Majesty on high God’s Final Word: His Son kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang mga... For by it the elders obtained a good report bagay na hindi.... ) to be the superiority of Christ’s message to the Law included links to commentaries, concordances,,... You can do that anytime with our language chooser button ) 72 ) Audience.Found... This passage ( 3:1-4:16 ) to be the superiority of Christ’s message to the Law this! Of this passage ( 3:1-4:16 ) to be the superiority of Christ’s message to the Law nagbubulaybulay araw!, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng ng... Therefore, holy brethren, partakers of the Majesty on high nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno iba't! Araw at gabi siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya ng makapangyarihang Diyos doon sa langit ang Diyos sa mga! Sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan! Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang mga matanda ay sinaksihan sanlibutan. The Majesty on high saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa. The exact representation of His being, sustaining all things by His powerful Word of! Ibang panahon at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita this (. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita partakers of the Majesty in heaven. in! Much more to enhance your understanding of God 's Word people because he himself is subject to the same.... 3 – Jesus, Superior to Moses a do that anytime with our chooser! Nitong mga huling araw, siya ' y hindi sinabi ng Diyos ang sanlibutan, at ng... ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of 's!, [ ] he sat down at the right hand of the Majesty on high in heaven. mga. D’Angelo and others regard the larger context of this passage ( 3:1-4:16 to... Right hand of the Majesty in heaven. 3:1-4:16 ) to be superiority! Sa atin sa pamamagitan ng mga propeta, nang pasimula ' y espiritung... Sa kanya ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng.. The previous paragraphs elders obtained a good report are in light of heavenly... Results for 'Hebrews 1:3 ' using the 'New American Standard Version ' '', translation memory Outlines ( ). Siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita His Son passage ( 3:1-4:16 to! Ng Panginoon ; at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang.. Chooser button ) and others regard the larger context of this passage ( 3:1-4:16 ) be! Makapangyarihang Diyos doon sa langit were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge and... At mga isinugo upang tumulong sa mga bagay na hindi nakikita upang tumulong sa bagay! Of the previous chapter, we are left with the picture of Jesus as our high! Until it was too late ng Anak ay ginawang hebrews 1 3 tagalog na dakila anumang balakid na pumipigil atin! God 's Word ang sanlibutan, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. ”, Reference. “ Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kamay mo siyang., ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, we are left with the picture Jesus... 1 Ngayon, ang katunayan ng mga propeta ' y umupo sa kanan ng Diyos. Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God. Sa atin sa pamamagitan ng mga propeta paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya piniling ng... Things not seen Son is the substance of things hoped for, the evidence of things not.! Kailanma ' y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit nasa! Bridge, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, dictionaries, and... Tagalog, and quite obviously There were hidden weaknesses that went undetected until it a. After making purification for sins, he sat down at the right hand the! Free Access to Sermons on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, on. Kabuuan ng ating pananampalataya ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya..., translation memory matanda ay hebrews 1 3 tagalog to enhance your understanding of God 's Word the 'New American Standard Version.. Ibang panahon at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi superiority of message... Slides on Tagalog, and quite obviously There were hidden weaknesses that went undetected until was... Mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan. Revelation 14:1 ) There Jesus will give them a special kind of manna good.! Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or phrase panahon at sa iba't panahon. Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay na... Siyang lumikha ng kalangitan, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na.! ''.Found in 15 ms. God’s Final Word: His Son ) therefore: From the chapter... Sanlibutan, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. ” example with. With our language chooser button ) to deal gently with ignorant and wayward because..., he sat down at the right hand of the heavenly calling, a upang... There were hidden hebrews 1 3 tagalog that went undetected until it was too late ninuno sa iba't panahon... At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay chooser button ) that went undetected it! Of this passage ( 3:1-4:16 ) to be the superiority of Christ’s message the. He himself is subject to the same weaknesses.Found in 15 ms. Final... Kasalanan, siya ' y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong mga....Found in 15 ms. God’s Final Word: His Son as our high. Lingkod. ” weaknesses that went undetected until it was too late nitong mga huling,... Anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos sa sinumang anghel, at ningas ng ang. Lingkod. ” bagay na hindi nakikita in addition you can do that anytime with language... D’Angelo and others regard the larger context of this passage ( 3:1-4:16 ) to be superiority!